Cliënttevredenheidsonderzoek

  Uw Naam:
  Mijn (telefonische) bereikbaarheid TevredenOntevredenGeen mening
  Emailadres:
  De bereikbaarheid van mijn kantoorTevredenOntevredenGeen mening
  Geslacht manvrouw
  De manier waarop ik u heb bejegend TevredenOntevredenGeen mening
  Hoe bent u met mij in contact gekomen?
  TevredenOntevredenGeen mening
  Wat voor soort rechtszaak heb ik van u in behandeling (gehad)?
  De bejegening door de telefoniste TevredenOntevredenGeen mening
  Vind u dat ik uw belangen (tot dusver) goed heb behartigd?
  De wijze waarop en de mate waarin ik u heb geïnformeerd TevredenOntevredenGeen mening
  Zou u mij opnieuw inschakelen als u weer een advocaat nodig heeft?
  Het nakomen van gedane toezeggingen TevredenOntevredenGeen mening
  Zou u mij als advocaat aanbevelen aan anderen?
  De snelheid waarmee uw zaak is behandeld TevredenOntevredenGeen mening
  Heeft u suggesties voor de verbetering van mijn dienstverlening?
  Mijn inzet bij de behandeling van uw zaak TevredenOntevredenGeen mening
  De dienstverlening van mijn kantoor TevredenOntevredenGeen mening

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.